Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-25

DR. AURIMAS ZAREMBA APIE LIETUVOS PARTIJŲ PROTEKCIONIZMĄ

Aurimas Zaremba.jpgViena iš Lietuvos politinio gyvenimo problemų – nuolat politinių partijų vykdomi joms artimų asmenų paskyrimai ar įdarbinimai viešajame sektoriuje. Tokiais veiksmais partijos siekia užsitikrinti sprendimų priėmimo, finansinių išteklių kontrolę, dažniausiai siekia naudos siauram asmenų ratui, neretai dirbtinai išplečiamas darbuotojų ratas.
2018 m. publikuoto tyrimo duomenimis, labiausiai polinių partijų įtaka Lietuvoje jaučiama regionuose ir savivaldoje (indeksas 0,61), ekonomikos (0,37) ir sveikatos apsaugos (0,37) srityse. Tarp labiausiai savo partiečius ar joms artimus asmenis proteguojančių partijų reikia paminėti Darbo partiją (56%), Lietuvos socialdemokratų partiją  (54%) ir Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (33%).
Akivaizdu, kad asmenines savybes ir kompetenciją pakeičiant partiniais motyvais nukenčia viešojo sektoriaus paslaugų kokybė, veiklos efektyvumas. Siekiant riboti šį reiškinį būtina sistematizuoti ir skaidrinti priėmimo į darbo vietas viešajame sektoriuje (ne tik valstybės tarnyboje) procesus, ribojant ne tik formalią, bet ir neformalią politinių partijų galią daryti įtaką čia. Esminiu kriterijumi atrenkant kandidatus darbui viešajame sektoriuje turi tapti jų kompetencija, profesinė patirtis ir asmeninės savybės, o ne parama ar priklausymas politinei partijai.
Dr. Aurimas Zaremba.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 11:08 @ KALBA EKSPERTAI | Pridėti komentarą

Pridėti komentarą

Fill out the form below to add your own comments

Siekiant sumažinti automatinių nepageidaujamų laiškų kiekį, ši funkcija apsaugota captcha.

Tam reikia įkelti trečiosios šalies paslaugų teikėjo "Google" turinį ir išsaugoti slapukus.