Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-23

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO VALSTYBĖS GYVENIME

nvo.jpgNevyriausybinės organizacijos yra pilietinės visuomenės stuburas. Trečiasis sektorius gali turėti ženkliai platesnį socialinį, ekonominį, galiausiai politinį vaidmenį. Deja, pirma kregždė dar ne pavasaris. Nors pilietinės visuomenės stiprėja, bet asocijuotumo laipsnis Lietuvoje yra per mažas. Pirmiausia visos NVO turi turėti lygias galimybes augti ir plėstis. Tiesiog yra būtina sistemiška ir nuosekli valstybės ir savivaldos politika NVO atžvilgiu. Dabar to gerokai pasigendama. NVO žmogiškieji, ekonominiai ir finansiniai ištekliai turi būti platesni ir geriau prieinami.
Didžiausius karus ir socialinius neramumus sukelia turtinė nelygybė. Jei ekonominė raida Lietuvoje ir toliau nevyks kartu su socialine mes patirsime vis didesnius didelius praradimus: trūks gyventojų, nebus pasitenkinimo gyvenimu Lietuvoje. Pagrindinis valstybės politikos tikslas – patenkinti piliečių poreikius, nes asmens santykis su valstybe formuojasi pirmiausia per jo poreikių patenkinimą. Jei piliečiai nejaus pasitenkinimo valstybėje kils vis didesnė socialinė įtampa, o socialinė įtampa susijusi su valstybės saugumu, nes jei valstybės viduje nėra stabilumo, tai iš išorės priešams tokia valstybė bus „lengvas kąsnelis“.
Nevyriausybinės organizacijos yra tas įrankis, kurios geba reguliuoti socialinę įtampą ir teikdamos gyventojams paslaugas kelia gyventojų pasitenkinimo lygį. NVO dalyvavimas yra reikšmingas socialinės gerovės užtikrinimo srityje, be kurios visuomenė lieka neįtrauki, padrika, kupina nerealizuotų lūkesčių ir uždarumo. Tokios valstybės negalima vadinti gerovės valstybe, garantuojančia savo piliečiams saugumą, individo laisvę.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 11:21 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą