Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-12

SAULIUS ARLAUSKAS: PARTIJA „LIETUVA-VISŲ“ UŽ VALSTYBĖS VALDYMO SUTELKTUMĄ IR VADŽIOS ATSAKOMYBĘ ŽMONĖMS!

Saulius Arlauskas.jpgLietuvos valstybės valdymo sistemos opiausia bėda. Lietuvos žmonės pavargo beragindami valdžią baigti tarpusavio rietenas ir veikti sutelktai vardan savo krašto klestėjimo, vardan žmonių gerovės.
Valstybės valdžioms akivaizdžiai trūksta atsakomybės rinkėjams. Vyriausybės parlamentinė priežiūra aiškiai neveiksminga. Prezidento institucijos vaidmuo santykyje su Seimu iki galo neaiškus. Formuojant Vyriausybę, ir vėliau prezidento institucijai prižiūrint Vyriausybės veiklą konfliktai tarp prezidento institucijos ir Seimo beveik neišvengiami.
Kaip viso to išdava žmonių pasitikėjimas Seimu ir valstybės valdymu apskritai Lietuvoje yra katastrofiškai žemas.
Patys rinkėjai, o taip pat mūsų parlamentinės respublikos prezidentas paprasčiausiai neturi reikiamų konstitucinių galių, kad galėtų paskatinti Seimo narius būti atsakingais ir principingai prižiūrėti Vyriausybės veiklą.
Todėl Partija „Lietuva-Visų“ savo programoje siekia: pirma, Konstitucijoje įtvirtinti Seimo atsakomybę rinkėjams užtikrinančius svertus ir, antra, vienareikšmiškai apibrėžti prezidento institucijos kompetenciją parlamentinėje sistemoje jos santykyje su Seimu ir Vyriausybe
Užtikrinant Seimo ir Seimo daugumos Vyriausybės atsakomybę rinkėjams, Partija „Lietuva-Visų“ siūlo: suteikti teisę 1/10 rinkėjų referendumu inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus; suteikti teisę šalies Prezidentui referendumu inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus.
Suteikiant teisę šalies prezidentui referendumu inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus, Partija „Lietuva-Visų“ siūlo priskirti visišką atsakomybę už Vyriausybės formavimą ir tiesioginę Vyriausybės veiklos priežiūrą Seimui.
Kas ir kaip ims kritikuoti šias partijos „Lietuva-visų“ programines iniciatyvas? Kritikuoti partijos „Lietuva-Visų“ iniciatyvas žinoma galima bandyti taip – partija siūlo Lietuvoje įtvirtinti autoritarinį valdymą.
Nieko panašaus. Paleisti parlamentą negali prezidentinės respublikos prezidentas. Parlamentinėje respublikoje su prezidento institucija prezidento funkcija kaip tik ir pasireiškia per jo teisę inicijuoti pirmalaikius parlamento rinkimus, tuo atveju kai Seimas nepajėgus užtikrinti efektyvią Vyriausybės veiklą. Na o, jeigu prezidentas nuspręstų inicijuoti Seimo paleidimą be jokios rimtos priežasties, tai rinkėjams rimtai tektų įtikinamai paaiškinti, kodėl esanti Seimo sudėtis negali toliau tęsti savo darbo.

Filosofijos mokslų daktaras, teisės profesorius Saulius Arlauskas

Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA-VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 12:39 @ KALBA EKSPERTAI | Pridėti komentarą