Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-21

Nuolatinis tobulėjimas, iššūkių ir problemų sprendimo nebijojimas, ir darbas komandoje, sudėtingus dalykus paverčia paprastais ir nesudėtingais

Raimundas Matulis.pngŽIŪRĖTI VIDEO
„Jei ką darai – daryk kokybiškai ir sąžiningai, būk lyderiu ir rodyk pavyzdį kitiems, – sako pulkininkas Raimundas Matulis, - būti lyderiu – reiškia užsiimti saviugda, efektyviai spręsti problemas, gebėti greitai reaguoti į iššūkius ir juos įveikti. Tikiu, kad darnus komandinis darbas, kiekvieno asmeninis atsakingumas, kompetencija, motyvacija ir pozityvus mąstymas – pagrindiniai sėkmės kriterijai“.
Raimundas Matulis yra atsargos pulkininkas, turintis daug patirties, žinių ir jas atiduodantis Lietuvos žmonių labui. Baigęs aukštąją karo aviacijos mokyklą, JAV aviacijos universitetą ir Londono Karališkąjį gynybos studijų koledžą Raimundas Matulis vadovavo Šiaulių aviacijos bazei, tarnavo NATO ir ES atstovybėje Briuselyje, vadovavo Lietuvos karo akademijai bei įgyvendino daug svarbių projektų Krašto apsaugos sistemoje.
„Nuolatinis tobulėjimas, iššūkių ir problemų sprendimo nebijojimas, ir darbas komandoje, sudėtingus dalykus paverčia paprastais ir nesudėtingais”, – teigia atsakingas pareigas ėjęs pareigūnas, tapęs garbės kraujo donoru, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos visuomeninėje veikloje Raimundas Matulis.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA-VISŲ PK sąskaitos.

LietuvaVisu - 09:48 @ KANDIDATAI | Pridėti komentarą