Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-20

Profesorius Arvydas Guogis apie „LIETUVA – VISŲ. ŽMOGUS – PIRMIAUSIA!“ rinkimų programą

Profesorius Arvydas Guogis.jpg„Perskaičius partijos “Lietuva-visų” programą, pirmiausia norisi pagirti jos kūrėjus. Joje apimtos visos svarbiausios valstybės ir jos piliečių gyvenimo sferos, išsamiai, kritiniu žvilgsniu apibūdinama dabartinė šalies situacija bei siūlomi pakankamai konkretūs padėties keitimo orientyrai. Ši programa subalansuota ekonominiu-socialiniu bei teisiniu požiūriais, nevengianti šiuolaikinių iššūkių aplinkosaugoje, švietime, ar regionų politikoje. Ją galima apibrėžti kaip centro kairės politinę programą, kuri nėra “katės pirkimas maiše”, kaip kartais su naujomis politinėmis partijomis būna, ir kurias dažniausiai galima apibūdinti kaip vieno-dviejų klausimų politines partijas. Partijos programa, rodanti aukštą savo kūrėjų intelektinį potencialą, yra aiškiai socialiai angažuota, metodologiškai pagrįsta, ir į pažangias vertybes bei efektyvesnę veiklą orientuota politinė programa’, - apie „LIETUVA – VISŲ. ŽMOGUS- PIRMIAUSIA!“ rinkimų programą kalba Profesorius Arvydas Guogis, Mykolo Romerio universitetas.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 14:50 @ KALBA EKSPERTAI | Pridėti komentarą