Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-10-12

AČIŪ RINKĖJAMS

Aciu rinkejams.jpg2020 m. Seimo rinkimai įvyko. Juose debiutavo LIETUVA – VISŲ. Savo komandą pristatėme ir savo žinias bandėme perteikti Lietuvos žmonėms. Ačiū rinkėjams, kad Jūs atėjote ir balsavote.
Svarbiausiais mūsų politikos orientyrais ir po šių Seimo rinkimų lieka: demokratija ir gerovė daugumai, o ne keletui, atsakinga ir padori valdžia, ne tik europietiškos kainos, bet ir europietiški atlyginimai bei pensijos, lygios starto galimybės jaunimui, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos ir turtinės padėties, nauja regionų politika, nes ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai, pagaliau politika girdinti ir išgirstanti žmones, arba politika su žmogišku veidu.
Kartu mūsų laukia dar ne vieneri rinkimai. Sėkmės visiems ir visai Lietuvai!
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 09:52 | Pridėti komentarą

2020-10-09

DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS ATKŪRIMO ŽYDRŪNUI ILGAUSKUI

Lietuva ir kryptys.jpgPrieš keletą savaičių LIETUVA - VISŲ kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl galimybių atkurti Lietuvos pilietybę garsiam krepšininkui Žydrūnui Ilgauskui.  Spalio 9 d. gavome LR Prezidento kanceliarijos atsakymą, kuriame dėkojama už buvusį kreipimąsi ir paaiškinamas esamas teisinis pilietybės atkūrimo reguliavimas. Pagal LR Pilietybės įstatymo 21 straipsnį numatoma, kad “asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą”.
Toliau Prezidento kanceliarija paaiškino LR Pilietybės įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje numatytas procedūras, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo, kuris turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę ir kuris po to jos neteko, prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo prideda šiuos dokumentus: 1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo; 3) asmens turimą kitos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą; 4) Lietuvos Respublikos piliečių rekomendacijas, kuriose nurodoma asmens veikla, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje, ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. Tarp pilietybės grąžinimo reikalavimų yra tai, kad asmuo jos negalėtų atgauti, jei iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus, ar neišnyko. Galiausiai toks asmuo yra įpareigotas pateikti valstybės, kurios pilietybę tas asmuo šiuo metu turi, kompetentingos institucijos išduotą teistumo/neteistumo pažymą. Vien tokios pažymos prašymas, kai ji grąžinama už nuopelnus šaliai yra lengvas asmens įžeidimas.
Kad pilietybės grąžinimas yra teisinė pelkė, tai yra akivaizdu. Pirmiausia Saulius Skvernelis ir Dalia Grybauskaitė  atimti Lietuvos pilietybę iš Ž. Ilgausko galėjo be jo prašymo, t.y. jam įgijus JAV pilietybę. Kitaip tariant iš esmės automatiškai ir nieko neatsiklausiant. Ją sugrąžinti jau reikia pereiti visus biurokratinius akligatvius net, jei pilietybė būtų grąžinama dėl asmens nuopelnų Lietuvai.
Bet tuo LR Pilietybės įstatymo akibrokštai nesibaigia. Jame yra įteisintas gyvulių ūkis ir pretendentų į pilietybę padalijimas į lygius ir lygesnius. Pagal 9 šio įstatymo straipsnį: asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena. O pagal jo 7 straipsnį numatyta, kad dvigubą pilietybę gali turėti a) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., b) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. c) arba yra a ir b punktuose nurodytų asmenų palikuonis.
Visiems  esamiems ir buvusiems Lietuvos politikams klausimas: o kaip su tuo beveik milijonu, kuris išvyko iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d.? Kaip su jų vaikais ir būsimais anūkais? Čia LR įstatymais yra įteisintas ir daugelį metų toleruojamas gyvulių ūkis pilietybės srityje.
Esame dėkingi LR Prezidento kanceliarijai, kad jos atsakymas dėl pilietybės grąžinimo Ž. Ilgauskui akivaizdžiai atskleidė dvigubus ar trigubus teisinius pilietybės įgijimo ir susigrąžinimo standartus. 
Tačiau tam gyvulių ūkiui sunaikinti nereikia keisti šalies Konstitucijos, bet pirmiausia reikia naujame LR Seime svarstyti pilietybės įstatymo pataisas. Tai bus vienas pirmųjų mūsų darbų naujame Seime.
Ateik į rinkimus spalio 11-ą balsuok už LIETUVA-VISŲ sąrašas Nr.11 ir už teisės į pilietybės sugrąžinimą visiems Lietuvos žmonėms, kurie yra čia – Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir kitur, taip pat tiems, kas yra svečiose šalyse ar už jūrų marių. Lietuva yra visų, o mes visi esame Lietuvos vaikai.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 14:17 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą

LAISVI IR SĄŽININGI RINKIMAI… BE RINKIMŲ DEBATŲ

tvpwilno.jpgRinkimų kampanija prieš pirmąjį Seimo rinkimų turą baigiasi jau po kelių valandų. Sau ir pasauliui galime bandyti įrodyti, kad su vienu svarbiausių rinkimų kampanijos elementų – lygiateise ir atvira politine diskusija – pas mus viskas gerai. Bet tuo patikėti gali tik tas, kas nėra matęs demokratiškų rinkimų ir jų debatų. Nebent kaimyninės Baltarusijos valdžiai tie lietuviški debatai tiktų ir patiktų. Faktas aiškus ir konkretus – iš esmės nacionalinių visų partijų debatų neturėjome per svarbiausią rinkėjų informavimo kanalą – televiziją. Kaip tik TV debatai turėtų būti rinkimų kampanijos viršukalnė. Bet taip nėra. O rinkėjams, kurie turi informuotai ir atsakingai pasirinkti, čia yra rimtas praradimas.
2020 m. Seimo rinkimuose politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumą bandė sugrąžinti ir administracinis teismas. Ne kas tepavyko. Partijos televiziniams debatams pasiskirstė kiek tolygiau, bet tik tiek. Tokių rinkimų diskusijų, kur žurnalistai būtų pirmiausia diskusijos tarp debatų dalyvių moderatoriais, o ne teismo salėje/ studijoje esančiais teisėjais, kur nuosprendis veikiausiai žinomas, būta aiškiai per mažai.
Visgi, bent vienu ir, ko gero, vieninteliu, atveju visų partijų televiziniai debatai įvyko ir tai atsitiko TVP Wilno surengtuose Seimo rinkimų debatuose spalio 7 dieną. Juose dalyvavo visi 17-a politinės kampanijos dalyvių. Visi sutilpo vienoje studijoje. Visiems užteko laiko atsakyti į klausimus ir šiek diskutuoti. Lenkijos TVP pirmą kartą parlamento rinkimų debatus rengė Lietuvoje. Ir tas blynas nebuvo prisvilęs. Visuomet galima kai ką padaryti geriau. Bet tas galės būti ateityje. O dabar čia yra pamoka visoms kitoms Lietuvos televizijoms.
Ta didžioji pamoka turėtų būti ir Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri aprobuoja TV debatų taisykles televizijose ir kitur. Taip pat čia yra pamoka nacionaliniam transliuotojui – LRT. Tos pamokos esmė yra paprasta ir aiški. Visus kampanijos dalyvius buvo galima pakviesti į tris – keturias debatų laidas, suskirstytas pagal kelias Lietuvos rinkėjams svarbias temas, ir per kokias geras dvi kiekvienos laidos valandas kampanijos dalyviai būtų išdėstę savo politikos vizijas ir galimus sprendimus. Gal net būtų matę tam tikrą idėjų konkurenciją. Bet taip neatsitiko. Vis vien viltis yra kvailių motina, tad gal ji savo vaikams susimylės kituose Seimo rinkimuose ir pagaliau turėsime lygiateisius ir europietiškus TV debatus. Šį kartą nepavyko. Ir taip jau daugelį kartų nepavyksta Seimo rinkimuose.
O kad kas nors pradėtų keistis, tai vienas pirmųjų porinkiminių darbų yra tiesiog būtinas VRK veiklos auditas pandeminiuose rinkimuose. Nes VRK šlubuoja abiem kojom ir šen, ir ten. Rinkimų kampanijos taisyklių peržiūra būtų antras neatidėliotinas darbas po rinkimų, nes perteklinių taisyklių yra apstu, o pseudo agitacijos fotošopiniais  solo, trio ir kitų formatų portretų reklaminiais skydais yra aiškiai per daug.
Vis vien pagrindinė rinkimų kampanijos dalis baigiasi. LIETUVA – VISŲ sąrašas Nr. 11 visiems rinkėjams linki pasirinkti atsakingai. O spalio 11-ąją geriausias pasirinkimas yra LIETUVA – VISŲ sąrašas Nr. 11. Balsuokite už savo ir savo vaikų ateitį, už teisingą ir gerovės Lietuvą visiems.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 07:35 @ AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | Pridėti komentarą

2020-10-08

ATEIKITE IR BALSUOKITE!

ateik ir balsuok.pngŽIŪRĖTI
Spalio 11 dieną mes kartu galime šį tą pakeisti šioje valstybėje! Ateikite ir balsuokite! Neleiskite, kad nauą valdžią išrinktų už jus!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA - VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 14:11 | Pridėti komentarą

PASKAMBINKITE SAVO TĖVAMS, SENELIAMS, DRAUGAMS, KAIMYNAMS IR PAPRAŠYKITE, KAD JIE NEBALSUOTŲ UŽ BUVUSIUS

ruta ir tomas kviecia balsuoti.pngŽIŪRĖTI
Paskambinkite, parašykite, pasakykite savo tėvams, seneliams, draugams, kaimynams ir paprašykite, kad jie nebalsuotų už buvusius, nes 30 metų  yra per daug! Ar Jums dar neatsibodo visa tai? Paprašykite, kad balsuotų už tuos, kurie nesėdėjo Seime.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA-VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 14:02 @ KANDIDATAI | Pridėti komentarą

POLITINĖ KLASĖ: LAIKAS JĄ PAKEISTI

rinkimai.pngAmerikos prezidentas A. Linkolnas yra sakęs, kad demokratija yra žmonių valdžia ir valdžia žmonėms. Semantiškai demokratija yra liaudies valdžia. Kas lygu daugumos valdžia. Kai Lietuvos žmonių įvairiose apklausose paklausia, kiek politinė sistema leidžia jiems daryti poveikį politikai, tai apie 5 proc. jaučiasi tarp galinčių, o maždaug 80 proc. sako, kad didesnio poveikio neturi. Lietuviška demokratija pergyvena gilią žiemą, arba krizę.
Kas tą piliečių galią pasisavino? Atsakymas –  naujoji politinė klasė, arba vadinamasis politinis elitas. Dar tiksliau – partokratijos, kuriomis visuomenėje pasitiki 5 – 6 proc. Čia akivaizdžiai net ne tai, kad per mažai, o jau visa pasitikėjimo krizė. Dar daugiau – pasitikėjimo Marianų įduba. 11 km žemiau jūros lygio.
Kitais žodžiais, absoliuti visuomenės dauguma jaučiasi nuo politikos nustumti. Tad esame visuomenė, kur piliečiai yra pasodinti ant atsarginių suolelio. Ilgam arba beveik visam laikui. Be didesnės vilties sugrįžti. Tad jokios daugumos valdžios irgi nėra. Bet mes turime, ir privalome, galią spręsti sugrąžinti žmonėms. Bet jau pabandyti. Rinkimai tam yra geras laikas.
Kitaip partokratijos su neišbalsuojamais vadais liks toliau. O kokie yra ryškiausi tos partokratijos veidai? Kelios pastabos be kompromisų, be nutylėjimų, be politkorektiškumo. Tiesiai šviesiai. Keli jų portretų štrichai.
Anūkas. Dar ne baltarusiškas Nikolajus, kuris buvo numatytas sosto įpėdiniu, bet vietinis ir partiją jau paveldėjęs. Nepotizmas. Taip. Lietuviškas. Tačiau anūkas per mažai gabus ir per skystas. Tą mato net ir artimi jo bendražygiai. Jo paties partijoje. Bet servilizmas ten neleidžia nieko keisti.
Vietoje to, kad keistų, anie lizinguoja „nepartinę“, kuri su ta partija nuo premjero AK laikų. Vis vien nepartinė. Bet kasininkė. Lietuvoje, ko gero, nuo R. Sikorskio laikų neturėjome finansų ministro. Vien kasininkai. Kurie sudėties veiksmo, arba kaip padidinti valstybės biudžetą, nelabai žino. Moka tik bendrą gėrį dalinti. Dalybos veiksmas. Nors irgi ne visada tinkamai. Dar ji vadinama taškuotuoju anos raudonosios D klonu. Yra racijos. Be to, kartais abi mėgsta gan chamiškai pasipasakoti.
Vienas aršiausių anūko oponentų – latifundininkas. Kaip tautoje jį vadina, markizas iš Batuoto katino. Intravertas. Labai labai uždaras. Vis dar tebeperkantis ar tai fortepijoną, ar tai pianiną į Seimo rūmus. Už kuklius 100 tūkstančių. Kartais tas yra kiek keistuolis. Gal ne pats blogiausias personažas. Bet demokratijos žmonėms nesugrąžino ir, matyt, nesirengia grąžinti.
Su juo tandeme yra S. Vienas garsiausių šių laikų lizinginių visoje LT. Buvusi raudonoji D (iš didžiosios D) jam gerokai padėjo lipti per kitų galvas. Po to pati pakrikštijo, kad tas yra pavojingas populistas. Ir ne tik. Dar jis tikrai demagogas. Bet pirmiausia karjeristas. Kitus nustumiantis į pašalį, kai tik jais pasinaudoja. Manipuliatorius ir melagis. Norėjo būti prez…., bet dar labiau…, o gal tebenori būti duče. Čia jo paties seimūnas taip pasipasakojo. Idealas jam ne kriminalinė, o policinė valstybė.
Kairysis. Su raudona rože atlape. Žodžiais tikras kairysis. Realiai vis dar neaišku. Pralaimėjęs visus pastarųjų metų rinkimus. Net tuos, kur pralaimėti neįmanoma. Bet laimėjęs partinius. Su kokiais 5 tūkst. balsų. Buvusių bendražygių neprisileidžia, jei jie ne iš jo bendrabučio. Stipriai pervertinta partija ir lygiai pervertintas pagrindinis jos veidas.
Atskilėliai. Pradėjęs kaip restauratorius auksuotojas. Mokėjo organizuoti rinkimų kampanijas. Bet tai buvo seniai ir beveik netiesa.  Kažkada ant ledo paliko net patį AMB. Dabar nepiktybinis. Šalia kaip žydėjimas lino. Daug metų jis buvo D, kuri iš didžiosios D, toks Sanča Pansa. Pasiuntinys ir kartais ginklanešys. Vis šalia lyderių. Ir dabar šalia.
V.U. yra tas senas geras populistas. Vis dar pretendentas į visų laikų „geriausius premjerus“. Bet jo populistinis žavesys gerokai nublankęs. Net išsikvėpęs. Juolab, kad ir visuomenėje paklodinių tekstų su 11, 111 ir 1111 niekas nebeskaito. Kad senos dvasios kiek sugrąžintume, tiktų jam ir kortuotojas iš Australijos. Tik su pilietybe tam kažkaip ar ne kaip.
Laisvųjų yra du šalia vienas kito. Irgi suskilėliai. Naujausia suskilusi, ar nuskilusi, yra ta iš A raidės. Mažytė jos problema, kad mano, jog iki pilnos laimės Lietuvai užtenka išspręsti vos du klausimus. Daugiau teisių LGBT ir įteisinti kanapes. Po kanapių dar galima užsukti ir į pliažą vienoje šalies sostinės aikščių. Jei tik tiek reikia iki pilnos laimės, tai tikrai griūk negyvas.
Kiti laisvieji – iš dėžutininkų. Šachmatininkė. Ten ji buvo gera. Politikoje vis dar nauja. Bet neiššovė. Ir gali visai neiššauti. Juolab, kad keliautoją kasdien tarp Kauno ir Vilniaus su ketverių metų patirtimi pasikvietė. O tas minkštas. Jam patinka minkštos kėdės. Ir patinka apsaugos automobilių švyturėliai. Gal patinka ir juoda orchidėja. Bet galiausiai tas yra joks.
Dar yra trys „muškietininkai“. Jie save norėtų taip matyti. Toks R. tarp jų, kur kaip lakštingala negali nečiulbėti. Ten ir 2A. Abu kažkaip išsivadėję. Nors geresnių laikų jų tikrai turėta. Bet dukart į tą pačią upę neįbrendama. Čia Heraklitas sakė. Ne mes
Užkulisiai. Ten nuo sosto nuėjusi raudonoji D. Nepasitikėjimą savimi kompensavo uždarumu ir griežtumu. Ji ta, kur sukūrė teisėsaugos ir visų specialiųjų tarnybų kontrolės vertikalę. Vienose rankose. A la Putinas pas kaimynus. Sucementavo „kišeninių“ ir „kišeninę“, sistemą.
Scenoje kartkartėmis pasirodo patriarchas. Bet metų našta daro savo. Laikas nuo laiko ką nors kandaus vis dar pasako. Pagalba anūkui. Be jos tam būtų dar sunkiau. Bet dabar tas Youtube paleido vaizdo klipą: „Žiauriai reikalinga nemeluojanti valdžia – pasirink NEMELUOJANČIUS. Kas meluoja, tas ir vagia“. Patriarchas mėgsta kartoti vaikišką patarlę – „kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako“. Šį kartą vėl pataikė. Į dešimtuką. Pro šalį.
Tokie tai laikai ir papročiai. Toks lietuviškos politikos žiedas. Jau gerokai peržydėjęs ir būtų pats laikas jį skinti…. Ir savanaudiškumo, godumo, nemokšiškumo, demagogijos laikus užbaigti. Nauji karaliaus rūbai jiems nebepadės. Kaip jie yra nuogi, tai nuogi jie ir liks.
Bet raktai ir laikas keisti(s) yra pačių Lietuvos žmonių, jei norite – rinkėjų, rankose. Atsiprašau, jų balsuose spalio 11-ą. Antraip gyvulių ūkis toliau klestės.
Spalio 11-ą balsuokite už sąrašą “LIETUVA - VISŲ” Nr. 11. Tai yra vienintelis teisingas Jūsų pasirinkimas.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 12:37 | Pridėti komentarą

2020-10-07

AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA. 9 SERIJA

8 SERIJA.pngŽIŪRĖTI
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 9 serija
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA-VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 18:14 @ AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | 1 komentaras

2020-10-06

LIETUVOS POLITINĖS PARTIJOS LIETUVA – VISŲ VIEŠAS KREIPIMASIS

Lietuva visu logotipas 11.pngLietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke Viktorai Pranckieti,
Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke Sauliau Skverneli,
Lietuvos Respublikos Vyriausios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte

Spalio 11 dieną vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 str. skelbia: „Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę“, o 55 str., kad „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.“
Atsižvelgiant į viešai paskelbtą informaciją, kad:
    2020 m. spalio 5 d. Lietuvoje buvo daugiau kaip 28 000 izoliuotis dėl koronaviruso pavojaus turinčių žmonių,
    dėl užkrato plitimo spalio 6 dieną Raseinių rajono savivaldybė kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė kreiptis į Vyriausybę dėl lokalaus karantino paskelbimo rajone, kuris įsigaliotų jau nuo ateinančio penktadienio,
    skelbiama apie blogėjančią epidemiologinę situaciją Šiaulių ir Radviliškio rajonuose, o taip pat galimai ir kitose vietovėse, kuriose gali būti įvestas lokalus karantinas iki Seimo rinkimų spalio 11 d. arba po pirmojo rinkimų turo,
mums kyla pagrįstų abejonių, ar dalies Lietuvos Respublikos rinkėjų konstitucinė rinkimų teisė bus tinkamai įgyvendinta, o taip pat, jeigu daliai aukščiau išvardintų aktyvią rinkimų teisę turinčių piliečių nebūtų sudaryta galimybė dalyvauti rinkimuose ir jie negalėtų pareikšti savo valios, ar  naujai išsirinktas Lietuvos Respublikos Seimas būtų legitimus. 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs: „visuotinės rinkimų teisės principas reiškia, kad visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, atitinkantiems iš Konstitucijos ir jai neprieštaraujančių įstatymų kylančius reikalavimus (sąlygas), turi būti užtikrinta teisė dalyvauti Seimo narių rinkimuose.“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 114-4367), todėl
prašome informuoti visuomenę kokių imtasi priemonių garantuoti visų Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinę rinkimų teisę.

Pirmininkas                                                                        Tomas Pačėsas

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 22:50 @ STEBIME BALSAVIMĄ | Pridėti komentarą

PALANGOS “DUŠINĖS” - VSIO ZAKONNO!

Kiseniniai.pngKlaipėdos apygardos prokuratūra pranešė: Atlikus detalų visų aktualių aplinkybių tyrimą konstatuota, kad šis statinys pajūryje iškilo jo savininkui įvykdžius visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas bei teismo įpareigojimus, todėl jokio teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones šiuo atveju nėra”. Daugiau skaitykite lrytas.lt.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 18:34 @ PROGRAMA | Pridėti komentarą

15MIN.LT: ALGIS KRUPAVIČIUS: TEISINGA VS. POLICINĖ VALSTYBĖ – POLITOLOGINIAI IR POLITINIAI PASVARSTYMAI

ALGIS KRUPAVICIUS BNS.jpg“Melagingų naujienų ir beprotiškos visuomenės laikais, kaip Umberto Eco yra pavadinęs mūsų amžių, arba šiame XXI-ojo amžiaus Novocento, tarp labiausiai devalvuotų vertybių yra teisingumas. Net ne devalvuota, o dažnai elementaraus supratimo apie civilizuotą jo turinį nėra ar nebėra.
Normalios visuomenės laikais teisingumas turi būti sąžiningas, moralus, doras individo ir visuomenės gyvenimo būdas. Teisingumas turi būti lygios galimybės visiems. Teisingumas turi būti žmogaus teisių užtikrinimas. Teisingumas yra esminė mūsų, kaip kiekvieno žmogaus, vertybinė nuostata. Bent taip turėtų būti. Šių dienų politinėse diskusijose teisingumo samprata dažnai pavirsta tik itin siaura ir instrumentine. Teisingumas tokiu požiūriu tėra įstatymų ir tvarkos laikymasis. O visa tai turi prižiūrėti teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos. Teisingumo matais tuomet belieka teisminių bylų ir nuteistųjų skaičiai, draudimai, baudų dydis ir jų pažeidėjų statistika. Toks instrumentinis požiūris į teisingumą yra tiesus kelias į policinę valstybę. Neatsitiktinai premjeras Saulius Skvernelis yra ne kartą deklaravęs, kad Lietuvos, kaip valstybės, pasirinkimas yra tarp policinės ar kriminalinės. Aišku, kad čia yra politinė silpnaprotystė. Bet ji gaji ir patinka ne vienam. O esamos praktikos, ypač teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, yra greitkelis ne į teisingą, o į policinę valstybę. Vien Valstybės saugumo departamentas per metus stebi apie 80 tūkstančių šalies piliečių ir visa tai vadina „normalia praktika“. Nereikės nei trisdešimties metų (tiek turime po nepriklausomybės atkūrimo), kai bus patikrintas visų mūsų, įskaitant ir dar negimusius, lojalumas policinei valstybei. Trumpai – tai „didysis brolis“ Jus stebi. Apie judėjimą visu greičiu į represinę sistemą rodo ir tai, kad vos penktadalis pasitiki Lietuvos teismais. O teisė į teisingą teismą yra išskiriama kaip viena labiausiai pažeidžiamų,” - rašo 15.min.lt. Toliau skaitykite: www.15min.lt.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 14:57 @ ŽINIASKLAIDA APIE MUS | Pridėti komentarą

RŪTA JANUTIENĖ: NETRUKDYK VALDŽIAI VOGTI…

Ruta Janutiene Seime.pngŽIŪRĖTI
Rūta Janutienė: “Paskutinis Verygos noras - netrukdyk valdžiai vogti, nebalsuok, lik namie, užsidėk kaukę ir lauk privalomų skiepų”.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA - VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 09:38 @ KANDIDATAI | Pridėti komentarą

DĖL JAUNIMO POLITIKOS

jaunimas.jpgLietuvos jaunimo organizacijų taryba 2020 m. liepos mėn. parengė dokumentą “SIŪLYMAI BŪSIMOSIOS XVIII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMAI“.
Jame yra suformuluoti konkretūs jaunimo lūkesčių naujai valdžiai. LIETUVA – VISŲ kaip svarbiausius mato: 
• Didinti jaunimo darbuotojų atlyginimą bei skaičių regionuose. Taip pat skatinti, jog kiekviename atvirame jaunimo centre dirbtų mišrios jaunimo darbuotojų komandos, kurios turėtų galimybę kelti savo kompetencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
• Vystyti jau esamus projektus, susijusius su subsidijų dėl jaunų šeimų būsto skyrimu. LiJOT pažymi, kad ši priemonė neužtikrina lygių galimybių visiems jauniems žmonėms, todėl siūlo lengvatines sąlygas taikyti ne tik regionuose, bet visoje Lietuvos teritorijoje, pirmenybę teikiant regionams;
• Plėsti atvirų jaunimo centrų tinklą (bent vienas atviras jaunimo centras kiekvienoje savivaldybėje);
• Užtikrinti studentams, turintiems mažas pajamas, lengvatines sąlygas nuomojantis būstą. Suteikti studentams galimybes savarankiškai gyventi ir kokybiškai studijuoti skiriant atitinkamo dydžio stipendijas;
• Užtikrinti nuoseklų viešųjų paslaugų perdavimą NVO ir verslo sektoriui, numatant didėjančią perdavimo procentinę dalį;
• Užtikrinti vienodą prieigą prie finansavimo šaltinių NVO, turinčioms skirtingas juridines formas, ir socialiniam verslui;
• Suteikti kokybiškas, modernias, jaunimo poreikiams pritaikytas ir prieinamas lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugas. Siekiant pasiekti moterų bei mergaičių įgalėjimą, didinti kontracepcijos prieinamumą, t. y., didinti jos kompensavimą bei įrodymais pagrįstos informacijos pasiekiamumą;
• Skatinti bendrą jaunų žmonių (14–29 m.) fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, higieną, kokybišką miegą ir poilsį, nuo ankstyvo laikotarpio ugdyti įpročius reguliariai tikrintis sveikatą;
• Didinti jaunimo psichologinės paramos ir pagalbos prieinamumą, sudaryti galimybes per kuo trumpesnį laiką gauti psichologų ar kitų specialistų konsultacijas;
• Užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis nepriklausomai nuo turimų specialiųjų poreikių turėtų lygias galimybes mokytis pasirinktoje švietimo įstaigoje, būtų užtikrintos visos reikalingos sąlygos, švietimo pagalba, asistentai, o švietimo įstaigos būtų universalaus dizaino;
• Įtvirtinti mokinių savivaldą ir užtikrinti reikiamas sąlygas mokinių savivaldos veiklai;
• Stiprinti profesines mokyklas taip siekiant gerinti profesinių mokyklų įvaizdį ir kokybę, skatinant jaunus žmones rinktis profesines mokyklas;
• Užtikrinti aukštojo mokslo studentų skatinamųjų stipendijų nuoseklų didėjimą;
• Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo efektyvumą;
• Jaunimas pasisako už kandidatavimo nuo 21 m. į LR Seimą įteisinimą, siekiant kuo daugiau jaunimo įtraukti į visuomeninius procesus ir garsiau kalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria jaunas žmogus.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 08:46 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą

2020-10-05

RESPUBLIKA.LT: PAGRINDINIAI SEIMO RINKIMŲ PAŽADAI

Tomas logo.jpg“Partijos „Lietuva - visų” pirmininkas Tomas PAČĖSAS:
1) Šiaip aš tesu partijos pirmininkas, todėl nemanau, kad man reikėtų kalbėti apie pažadus, geriau tegul kalba tie, kurie yra sąrašo viršuje. Mes daug dalykų žadame - nuo Seimo paleidimo iki dvigubos pilietybės…
2) Jei neįvykdytumėme pažadų, mes, kaip partija, iš viso likviduotumėmės, aš tikrai uždaryčiau šitą politinį startuolį, nes neatitiktumėme rinkėjų lūkesčių. Jei būtume tik pažadų kūrėjai, kaip iki šiol valdžiusios partijos (socialdemokratai ir konservatoriai su savo satelitais), nebūtume verti likti. Tie, kas nevykdė pažadų, galėtų pereiti į partijas, kurioms įprasta nevykdyti pažadų”, rašo respublika.lt.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 13:43 @ ŽINIASKLAIDA APIE MUS | Pridėti komentarą

MIELI MOKYTOJAI, NEPAILSKITE ŠVIESTI IR SKLEISTI MUMS ŽMOGIŠKUMĄ. SU MOKYTOJŲ DIENA!

Sveikinimas mokytojams.pngMieli mokytojai,

Tarptautinė mokytojų diena mums primena, kokie svarbūs jūs esate – visiems kartu ir kiekvienam atskirai. Savo pasiaukojimą ir ryžtą nepasiduoti nevilčiai jūs aiškiai parodėte visai visuomenei itin sudėtingu pandemijos metu, už ką jums nuoširdžiai dėkoju. Ne iš nuogirdų žinom, kiek neįkainojamų jūsų pastangų pareikalavo prisitaikymas dirbti ir mokyti kitaip, naujai.
Mokytojai neabejotinai nusipelnė oraus ir pagarbaus atlyginimo už savo darbą ir kad į švietimo sistemą būtų grąžintas padorumas, sąžiningumas, ir teisingumas. Kad mokytojams nereikėtų daugiau lipti per langus į švietimo ministeriją. O apie visuomenės puoselėjamas vertybes galima daug pasakyti iš to, kiek joje vertas darbas pedagogo, gydytojo ar ugniagesio, t.y. tų, kurie padeda kiekvienam visuomenės nariui apčiuopiamai, čia ir dabar.
Filosofas  I. Kantas yra sakęs, kad ugdymas yra menas, kurio taikymą turi tobulinti daugelį kartų, ir kad mokytojai ugdo vis primindami, jog mokiniai kasdien atsiskaitytų su savimi, kad gyvenimo pabaigoje galėtų sudaryti savo gyvenimo vertingumo sąmatą. Nežinau kieno darbas šiuo požiūriu galėtų būti dar svarbesnis ir prasmingesnis. Tokia misija tenka visiems Lietuvos mokytojams.

Mieli mokytojai, nepailskite šviesti ir skleisti mums žmogiškumą. Su mokytojų diena!

LIETUVA - VISŲ vardu, Tomas Pačėsas

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 06:44 | Pridėti komentarą

2020-10-04

AČIŪ VISIEMS MUS PALAIKANTIEMS! SPALIO 11 BALSUOKITE UŽ SĄRAŠĄ 11!

Aviu visiems.pngŽIŪRĖTI
AČIŪ visiems mus palaikantiems! Spalio 11 balsuokite už sąrašą Nr. 11, nes LIETUVA - VISŲ!
Ačiū JUMS!
Ačiū deMiko: https://youtu.be/y2M8TCtmd9Y
Ačiū Rolandui Mackevičiui ir Linui Kleizai: www.delfi.lt
Ačiū Andriui Tapinui: https://youtu.be/B3nB5fxYx7A
Ačiū politologei Rimai Urbonaitei: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118232
Ačiū Linui Kontrimui ir politologui dr. Alvidui Lukošaičiui: www.delfi.lt
Ačiū politinės komunikacijos tyrinėtojui Andriui Šuminui ir Delfi:  www.delfi.lt/news
AČIŪ VALSTYBINIAM TAUTOS FRONTUI: https://www.facebook.com/vtfrontas/posts/3994399687243937
Ačiū Pauliui Ambrazevičiui: https://www.facebook.com/pambrazevicius/posts/10158929421267249
Ačiū Natalijai Bunkei: https://www.facebook.com/arturas.jomantas.7/posts/10223005058452848
Ačiū Oksanai Pikul – Jasaitienei: https://www.facebook.com/oksana.pikul.7/posts/10215189802813312
SPALIO 11 BALSUOK UŽ SĄRAŠĄ 11!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos LIETUVA - VISŲ PK sąskaitos

LietuvaVisu - 21:17 @ ŽINIASKLAIDA APIE MUS | Pridėti komentarą