Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-05

VIEŠAS „LIETUVA – VISŲ“ KREIPIMASIS Į VYRIAUSIĄJĄ RINKIMŲ KOMISIJĄ DĖL LYGIATEISIŲ IR SĄŽININGŲ RINKIMŲ DEBATŲ LIETUVOS RADIJUJE IR TELEVIZIJOJE

Lietuva-Visu Komanda.jpgArtėja spalio 11-ają įvyksiantys LR Seimo rinkimai. Kiekvienuose laisvuose ir sąžininguose rinkimuose itin svarbus vaidmuo tenka rinkėjų informavimui ir agitacijai apie juose dalyvaujančių kandidatų politines programas ir politikos vizijas. Tik tinkamai informuoti rinkėjai gali apsvarstę skirtingų kandidatų programas tarp jų pasirinkti. Tad lygios kandidatų teisės pristatyti savo politines nuostatas yra bet kurių demokratinių rinkimų pamatas.
LR Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsnis apie Kandidato į Seimo narius teisę kalbėti susirinkimuose, naudotis visuomenės informavimo priemonėmis teigia, kad „kandidatai į Seimo narius rinkimų apygardose turi lygią teisę kalbėti rinkėjų ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, valstybinėse visuomenės informavimo priemonėse ir skelbti savo rinkimų programą“.
Toliau rinkimų agitacijos taisykles reglamentuoja Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnis, sakydamas, kad „kandidatams suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radiju ir interneto portalu. Rinkimų agitacijai skirtų transliacijų per radiją ir interneto portalą rengimo taisykles tvirtina, konkrečią jų trukmę ir laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto transliacijų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp vienmandačių rinkimų apygardų; tarp kandidatų vienmandatėje rinkimų apygardoje“.
Įstatymas aiškiai apibrėžia lygias galimybes visiems kandidatams. Tačiau, kaip mus informavo Lietuvos radijas ir televizija (LRT), politinės kampanijos dalyviai bus kviečiami į nacionalinio transliuotojo debatus „atsižvelgus į LRT užsakymu bendrovės [….] atliktą reprezentatyvią, balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių apklausą. Tokį papildomų laidų organizavimo principą LRT pasirinko atsižvelgusi ir į Vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijas“. Kadangi ši tvarka yra suderinta su į Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK), tai turime konstatuoti, kad ja VRK pažeidžia kampanijos dalyvių lygiateisiškumą, taip pat sykiu Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio dalį, kuri teigia, kad „diskusijose dalyvaujančių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir daugiau asmenų) sudaromos tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra – burtais“.  Tad debatų dalyviai nustatomi tarpusavio susitarimu arba burtais, o ne kitais būdais, kurie įstatyme nėra įteisinti. Tokie susitarimai turi apimti visus rinkimų kampanijos dalyvius, kad nebūtų pažeistas lygiateisiškumo principas.
Vyriausiosios rinkimų komisijos prašome skubiai aptarti LRT transliacijų tvarką su rinkimų kampanijos dalyviais ir patvirtinti tokią, kuri nepažeistų jos dalyvių lygiateisiškumo. Kitu atveju kreipsimės į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą dėl LR Seimo rinkimų visais jų vykdymo etapais stebėsenos. Ar Lietuva iš Europos Sąjungos valstybės nori virsti tokia, kur visuomenė pati turės susigrąžinti teisę į laisvus ir sąžiningus rinkimus? Mes tai darysime ne po rinkimų, o jų metu.

LietuvaVisu - 15:15 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą

Pridėti komentarą

Fill out the form below to add your own comments

Siekiant sumažinti automatinių nepageidaujamų laiškų kiekį, ši funkcija apsaugota captcha.

Tam reikia įkelti trečiosios šalies paslaugų teikėjo "Google" turinį ir išsaugoti slapukus.