Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-04

TEISĖ PALEISTI PILIEČIAMS SEIMĄ REFERENDUMU

lietuva-visu.jpgKiekvienas balsas yra svarbus, tad Lietuvos piliečiai turės teisę atšaukti Seimą, kad po rinkimų nereikėtų daužyti Seimo langų. Latvijoje tokią teisę piliečiai turi nuo 2009 metų. Lietuva - visų siūlo analogišką įstatymą priimti Lietuvoje.
Latvijos Konstitucijos 14 straipsnis sako: “Ne mažiau kaip dešimtadalis rinkėjų turi teisę inicijuoti nacionalinį referendumą dėl Saeima atšaukimo. Jei nacionaliniame referendume dėl Saeima atšaukimo balsuoja dauguma rinkėjų ir ne mažiau kaip du trečdaliai paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičiaus, tai Saeima laikoma atšauktu. Teisė inicijuoti nacionalinį referendumą dėl  Saeima atšaukimo negali būti įgyvendinama vienerius metus po Saeima sušaukimo ir vienerius metus iki  Saeima kadencijos pabaigos per paskutinius šešis kadencijos mėnesius. Prezidento – taip pat anksčiau nei praėjus šešiems mėnesiams po ankstesnio nacionalinio referendumo dėl  Saeima atšaukimo. Rinkėjai negali atšaukti nė vieno atskiro  Saeima nario.” Nuoroda.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 13:13 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą