Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-26

ATSAKYMAS Į LRT.LT KLAUSIMĄ DĖL PRIVALOMO VAIKŲ SKIEPIJIMO

skiepai.jpgLietuvoje profilaktiniai skiepijimai pagal nacionalinius skiepijimų kalendorius yra rekomenduojami, tačiau būtinas tėvų arba globėjų sutikimas vaiką skiepyti. Europoje veikia įvairios privalomų skiepų praktikos: yra šalių, kur skiepijimas pagal nacionalinį skiepų kalendorių yra privalomas – pavyzdžiui, Vengrijoje, kai kuriose šalyse yra taikomi privalomi skiepai nuo konkrečių ligų, o dar kitose įrašai apie atliktus skiepijimus yra privalomi ir tikrinami prieš pradedant lankyti ugdymo ar švietimo įstaigą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prieš keletą metų yra priėmęs sprendimą dėl siūlytos tvarkos, kad į darželius negalėtų eiti neskiepyti vaikai. Šis sprendimas teigia, kad minėta tvarka prieštarauja teisės aktų hierarchijos principui, nes yra ribojama konstitucinė asmens teisė į fizinę asmens neliečiamybę, kuri, be kita ko, yra ir asmens teisės į privatų gyvenimą dalis.
2019 m. „Baltijos tyrimų“ reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenys rodo, kad gerokai daugiau nei pusė respondentų, t.y. 66,4 proc., visiškai pritarė arba pritarė tam, kad Lietuvoje profilaktiniai skiepai vaikams turėtų būti privalomi. Nepritariančiųjų ar visiškai nepritariančiųjų privalomam profilaktiniam vaikų skiepijimui buvo vos 6 proc.
Laisvė nesirgti šiuo atveju yra svarbesnė už laisvę pasirinkti. Tik išimtiniais atvejais tėvai ar globėjai turėtų turėti teisę atsisakyti privalomų skiepų.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 17:00 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą