Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-24

Atsakymas į LRT.lt klausimą apie Lietuvos santykius su Baltarusija

Minskas.jpgNaujas Lietuvos – Baltarusijos santykių lūžio taškas yra nelaisvi ir nesąžiningi 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimai.
Lietuvos santykiai su Baltarusija turėtų būti formuojami kartu su 27-iomis Europos Sąjungos valstybėmis. Papildomas dėmuo yra Lietuvos veiksmų derinimas su ES kaimyninėmis šalimis: Lenkija, Latvija, Estija, taip pat Šiaurės Europos valstybėmis.
Dėl politikos turinio Baltarusijos krizės laikotarpiu. Pirmiausia siekti stabdyti prievartos ir jėgos naudojimą visomis formomis taikių piliečių atžvilgiu. Žmogaus ir pilietinių teisių laikymasis turi būti lakmusu vertinant Baltarusijos valdžios veiksmus. Aiškiai deklaruoti, kad Baltarusija ir toliau turi likti suverenia kaimynine valstybe. Tarp strateginių Lietuvos tikslų santykiuose su Baltarusija yra aukščiausių branduolinio saugumo standartų garantijos Astravo atominėje elektrinėje.
Reikia siekti, kad dabartinė politinė krizė Baltarusijoje įmanomai mažiau paveiktų ekonominius santykius, kurie pastaraisiais metais yra aktyvūs. Pagal Verslios Lietuvos duomenis, 2018 m. bendras prekių eksportas į Baltarusiją buvo 8-oje vietoje tarp visų Lietuvos prekybos partnerių, 3-ioje pagal reeksportą ir 14-oje pagal importo vertę. Prekių apyvarta tarp šalių 2018 m. augo 11,0 proc., arba iki 1 844,6 mln. eurų. Šį prekių apyvartos augimą daugiausiai lėmė sparčiai išaugęs importas (16,3 proc.) bei paaugęs eksportas (7,5 proc.). 2018 m. dvišalės prekių prekybos balansas buvo teigiamas ir siekė 315,2 mln. eurų, t. y. Lietuva į Baltarusiją eksportavo daugiau nei iš jos importavo.
Verslios Lietuvos duomenimis, yra itin išvystyta prekyba paslaugomis. 2018 m. pagal paslaugų eksportą Baltarusija buvo 3-ioje vietoje, o pagal paslaugų importą – 1-oje vietoje tarp visų Lietuvos prekybos partnerių. 2018 m. paslaugų eksportas į Baltarusiją augo 24,9 proc., arba iki 686,7 mln. eurų. 2018 m. paslaugų eksporto struktūroje dominavo transporto (50,9 proc. arba 349,5 mln. eurų) ir kelionės (45,5 proc. arba 312,5 mln. eurų) paslaugos. Baltarusija yra 4-a atvykstamojo turizmo rinka Lietuvoje – 165,6 tūkst. turistų (9,5 proc. rinkos). 2019 m. I ketv. turistų iš Baltarusijos srautas siekė 37,6 tūkst. turistų ir sudarė 13,1 proc. nuo užsienio turistų (2-a vieta po Rusijos).
Politinių santykių įšalas su Baltarusija nėra geriausias sprendimas. Šie santykiai suaktyvėjo kartu su LR Prezidento G. Nausėdos inicijuota Lietuvos – Baltarusijos santykių peržiūra. Tačiau jų perspektyvos labai daug priklausys nuo to, kaip Baltarusijai pavyks suvaldyti vidaus krizę po 2020 m. prezidento rinkimų.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 09:59 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą