Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-20

Atsakymas į LRT.lt klausimą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės

vaivorykste.jpgTrumpas atsakymas: turi būti  Lietuvos žmonių sprendimas. Akivaizdu, kad tam, kad įteisinti partnerystę, būtina keisti Konstituciją. Partnerystė, tai civilinė būklė, kurią valstybė privalo registruoti. Tik po valstybinės registracijos atsiranda partnerių, kaip šeimos narių, teisės, nustatytos civiliniame kodekse. Konstitucijos 38 str. 4 dalyje parašyta, kad valstybė registruoja santuoką, gimimą, mirtį. Kad Lietuvos valstybė registruotų ir partnerystę, būtina papildyti šį Konstitucijos straipsnį. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai svarbiausias valstybės ir tautos gyvenimo klausimas, todėl pagal Konstitucijos 9 straipsnį gali būti sprendžiamas tik referendumu. Jei bus tautos valia ar Seimo daugumos valia, tai dėl partnerystės įteisinimo Konstitucijos pataisa pritarsime referendumo organizavimui. Esame kategoriškai prieš, kad partnerystė būtų įteisinta Konstitucinio Teismo išaiškinimais. Tai būtų didžiulis nusižengimas tautos suvereniteto principui.

Pagal 2019 m. Europos socialinio tyrimo apklausą Lietuvoje į klausimą, ar „gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip kaip jie nori“, pritariamai atsakė 26,4 proc. ir nepritariamai – 45,6 proc. apklaustųjų, o likusieji neturėjo nuomonės. Į kitą apklausos klausimą - „man būtų gėda, jei artimas šeimos narys būtų gėjus ar lesbietė“, teigiamai atsakė 46,2 proc. ir neigiamai – 26,2 proc. respondentų. Galiausiai į klausimą, ar „gėjų ir lesbiečių poros turėtų turėti tokias pat įsivaikinimo teises kaip ir poros, kurias sudaro vyras ir moteris“ teigiamai atsakė vos 6 proc., o neigiamai – net 81 proc. apklaustųjų.
Vox Populi, Vox Dei [Liaudies balsas yra Dievo balsas]. Tad tikrai nepritartume vienodoms įsivaikinimo teisėms.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 09:01 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą