Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-08-19

Atsakymas į LRT.lt klausimą apie rajonines ar kaimiškose vietose esančias mokyklas

mokyklos.jpgMokyklų tinklo peržiūros sprendimai priklausys nuo to, kur šiame sakinyje bus padėtas kablelis:  uždarinėti negalima išlaikyti. „Lietuva – visų“ kablelį deda čia: uždarinėti negalima, išlaikyti.
Nuo 2016 iki 2019 m. bendrojo ugdymo mokyklų skaičius sumažėjo nuo 1 193 iki 1 056, arba beveik 12 proc. Tuo pat metu mokinių skaičius mažėjo nuo 335 iki 325 tūkst., arba mažiau nei 3 proc. Mokytojų mokyklose skaičius mažėjo nuo 32 256 iki 28 570, arba apie 11,5 proc. Tad mokyklų ir mokytojų mažėjimas ženkliai lenkia mokinių skaičiaus sumažėjimą. Net atsižvelgiant į regioninius mokyklų tinklo netolygumus, ne mokyklų skaičiaus sumažinimas, o lygus startas ir lygios galimybės ne tik siekti, bet ir įgyti visų lygių išsilavinimą visiems, turi būti švietimo politikos prioritetas. Šis konstitucinis principas per trisdešimt laisvos Lietuvos metų nėra įgyvendintas. Jokių kompromisų dėl jo negali būti ir ši Lietuvos piliečių teisė turi būti įgyvendinta. Tam reikia nacionalinio susitarimo dėl švietimo politikos.
Sprendimus dėl mokyklų tinklo pirmiausia turi formuluoti vietos savivalda. Taip pat veiksmingai švietimo politikai yra būtina nauja regionų politika. Regionų dimensija šalia vietos savivaldos turėtų atsirasti bendrojo ugdymo politikoje. Regionų balsas turi būti svarbus profesiniame mokyme ir aukštajame moksle. Ypač tai svarbu dėl akis badančių regionų ekonominės ir socialinės galios skirtumų. Kitaip regionų tuštėjimas nebus sustabdytas. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai, visa Lietuva turi gyventi gerai. Tame tarpe ir švietimo srityje.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 09:29 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą

2020-08-17

Atsakymas į LRT.lt klausimą dėl mažų rajoninių ligoninių

ligonines.jpgTikrai negalima ir nėra verta visas sveikatos priežiūros paslaugas telkti regionų centruose. Gera žmonių sveikata yra būtina visuomenės ir valstybės klestėjimo bei tvaraus vystymosi sąlyga. Lietuva turi būti šalimi, kurioje kiekvienam žmogui (nepriklausomai nuo jo amžiaus, gyvenamosios vietos, socialinės padėties ir kt.) būtų prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Tačiau tikrovėje paveikslas yra gerokai kitoks. Vietoje iš tiesų nemokamų sveikatos paslaugų turime pernelyg daug mokamų. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo nedidina bendros tendencijos sveikatos įstaigose. Nuo 2016 iki 2019 m.  Lietuvoje ir taip mažėjo sveikatos priežiūros personalo (gydytojų, odontologų, slaugytojų) skaičius. Lovų skaičius ligoninėse (be slaugos lovų) per tą patį laikotarpį mažėjo nuo 19 193 iki 17 733, arba beveik 8 proc. Tuo pat metu, nepaisant emigracijos, gyventojų skaičius, tenkantis vienam praktikuojančiam gydytojui, beveik nepakito. Dėl koranaviruso pandemijos dalis paslaugų tapo laikinai neprieinamos, pacientų eilės pas gydytojus smarkiai augo. O bendras rezultatas yra ženklus mirtingumo šalyje išaugimas. Bet ne nuo koronaviruso, o kitų ligų.
Esami valdančiųjų siūlymai vertinti ligonines pagal kelis kriterijus ir po to rajonines ligonines uždarinėti prieštarauja sveikam protui. Pagal valdančiųjų planus Šiaulių apskrityje neliktų Radviliškio ir Joniškio ligoninių, taip pat Akmenės ir Pakruojo ligoninių, Klaipėdos apskrityje – Gargždų ligoninės, Tauragės apskrityje – Šilalės ligoninės, Kauno apskrityje – Prienų ir Kaišiadorių ligoninių, Vilniaus apskrityje – Širvintų ligoninės, Marijampolės apskrityje – Kalvarijos ligoninės, Panevėžio apskrityje – Kupiškio ligoninės, Utenos apskrityje – Zarasų, Ignalinos ir Molėtų ligoninių. Tokia sveikatos „politika“ turi būti sustabdyta.
Sveikatos politikoje būtina sugrąžinti regioninės politikos dėmenį. Kaip tik per koordinuotą regionų politiką reikia vertinti ir spręsti sveikatos priežiūros paslaugų klausimus regionuose ir rajonuose. Į sveikatos apsaugos reformą reikia įtraukti visas suinteresuotas bendruomenes: medikus, pacientų organizacijas ir valdžios institucijas. Apskritai, visoms būsimoms reformoms taikysime penkis esminius principus: reformos turės būti apskaičiuotos, suplanuotos, tinkamai įgyvendinamos, atskaitingos visuomenei ir įtraukiančios reformuojamas bendruomenes.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 21:38 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą

Atsakymas į LRT.lt klausimą apie progresinius mokesčius

mokesciai.jpgPritariame progresiniams pajamų mokesčiams. Tačiau jie turi būti realūs, o ne imitaciniai. Kitas svarbus dėmuo, kad progresiniai pajamų mokesčiai turi būti visos mokesčių sistemos dalis. O visa mokesčių sistema turi būti grindžiama keturiais principais: gebėjimo mokėti principu, apmokestinimo lygybės, apmokestinimo teisėtumo ir gerovės valstybės principu.
Svarbiausi mokesčiai yra pajamų ir pridėtinės vertės (PVM) mokesčiai. Dėl jų pirmiausia reikia diskutuoti ir susitarti. Pajamų mokesčių progresyvumo diskusijai atskaitos tašku siūlysime Vokietijos pajamų mokesčio tarifus, kurie svyruoja nuo 0 iki 45 procentų. Vokietijos pajamų mokestis yra progresinis mokestis, kas reiškia, kad vidutinis mokesčio tarifas (t. y. mokesčių ir apmokestinamųjų pajamų santykis) laipsniškai didėja didėjant apmokestinamosioms pajamoms. Lietuvoje mažinant pajamų mokesčių tarifus nuo 33 iki 15 proc. buvo padaryta klaida, kad mokesčiai buvo sumažinti visiems tolygiai, o ne pagal pajamų dydį. Dėl šios klaidos yra atsakingos visos buvusios valdžios.
2009 m. pridėtinės vertės mokestis (PVM) buvo padidintas iki 21 proc. ir nesugrąžintas į buvusį lygį, nepaisant daugkartinių skirtingų valdančiųjų pažadų. Verta svarstyti PVM sumažinimą iki 20 proc., kaip yra Estijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Lengvatinis PVM turi būti taikomas daugumai maisto produktų. Pandemijos laikotarpiui yra svarstytinas laikinas bendras PVM sumažinimas, kaip tai šiuo metu padaryta Vokietijoje.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 15:47 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą