Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-10-09

DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS ATKŪRIMO ŽYDRŪNUI ILGAUSKUI

Lietuva ir kryptys.jpgPrieš keletą savaičių LIETUVA - VISŲ kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl galimybių atkurti Lietuvos pilietybę garsiam krepšininkui Žydrūnui Ilgauskui.  Spalio 9 d. gavome LR Prezidento kanceliarijos atsakymą, kuriame dėkojama už buvusį kreipimąsi ir paaiškinamas esamas teisinis pilietybės atkūrimo reguliavimas. Pagal LR Pilietybės įstatymo 21 straipsnį numatoma, kad “asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą”.
Toliau Prezidento kanceliarija paaiškino LR Pilietybės įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje numatytas procedūras, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo, kuris turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę ir kuris po to jos neteko, prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo prideda šiuos dokumentus: 1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo; 3) asmens turimą kitos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą; 4) Lietuvos Respublikos piliečių rekomendacijas, kuriose nurodoma asmens veikla, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje, ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. Tarp pilietybės grąžinimo reikalavimų yra tai, kad asmuo jos negalėtų atgauti, jei iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus, ar neišnyko. Galiausiai toks asmuo yra įpareigotas pateikti valstybės, kurios pilietybę tas asmuo šiuo metu turi, kompetentingos institucijos išduotą teistumo/neteistumo pažymą. Vien tokios pažymos prašymas, kai ji grąžinama už nuopelnus šaliai yra lengvas asmens įžeidimas.
Kad pilietybės grąžinimas yra teisinė pelkė, tai yra akivaizdu. Pirmiausia Saulius Skvernelis ir Dalia Grybauskaitė  atimti Lietuvos pilietybę iš Ž. Ilgausko galėjo be jo prašymo, t.y. jam įgijus JAV pilietybę. Kitaip tariant iš esmės automatiškai ir nieko neatsiklausiant. Ją sugrąžinti jau reikia pereiti visus biurokratinius akligatvius net, jei pilietybė būtų grąžinama dėl asmens nuopelnų Lietuvai.
Bet tuo LR Pilietybės įstatymo akibrokštai nesibaigia. Jame yra įteisintas gyvulių ūkis ir pretendentų į pilietybę padalijimas į lygius ir lygesnius. Pagal 9 šio įstatymo straipsnį: asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena. O pagal jo 7 straipsnį numatyta, kad dvigubą pilietybę gali turėti a) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., b) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. c) arba yra a ir b punktuose nurodytų asmenų palikuonis.
Visiems  esamiems ir buvusiems Lietuvos politikams klausimas: o kaip su tuo beveik milijonu, kuris išvyko iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d.? Kaip su jų vaikais ir būsimais anūkais? Čia LR įstatymais yra įteisintas ir daugelį metų toleruojamas gyvulių ūkis pilietybės srityje.
Esame dėkingi LR Prezidento kanceliarijai, kad jos atsakymas dėl pilietybės grąžinimo Ž. Ilgauskui akivaizdžiai atskleidė dvigubus ar trigubus teisinius pilietybės įgijimo ir susigrąžinimo standartus. 
Tačiau tam gyvulių ūkiui sunaikinti nereikia keisti šalies Konstitucijos, bet pirmiausia reikia naujame LR Seime svarstyti pilietybės įstatymo pataisas. Tai bus vienas pirmųjų mūsų darbų naujame Seime.
Ateik į rinkimus spalio 11-ą balsuok už LIETUVA-VISŲ sąrašas Nr.11 ir už teisės į pilietybės sugrąžinimą visiems Lietuvos žmonėms, kurie yra čia – Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir kitur, taip pat tiems, kas yra svečiose šalyse ar už jūrų marių. Lietuva yra visų, o mes visi esame Lietuvos vaikai.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 14:17 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą