Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-10-08

POLITINĖ KLASĖ: LAIKAS JĄ PAKEISTI

rinkimai.pngAmerikos prezidentas A. Linkolnas yra sakęs, kad demokratija yra žmonių valdžia ir valdžia žmonėms. Semantiškai demokratija yra liaudies valdžia. Kas lygu daugumos valdžia. Kai Lietuvos žmonių įvairiose apklausose paklausia, kiek politinė sistema leidžia jiems daryti poveikį politikai, tai apie 5 proc. jaučiasi tarp galinčių, o maždaug 80 proc. sako, kad didesnio poveikio neturi. Lietuviška demokratija pergyvena gilią žiemą, arba krizę.
Kas tą piliečių galią pasisavino? Atsakymas –  naujoji politinė klasė, arba vadinamasis politinis elitas. Dar tiksliau – partokratijos, kuriomis visuomenėje pasitiki 5 – 6 proc. Čia akivaizdžiai net ne tai, kad per mažai, o jau visa pasitikėjimo krizė. Dar daugiau – pasitikėjimo Marianų įduba. 11 km žemiau jūros lygio.
Kitais žodžiais, absoliuti visuomenės dauguma jaučiasi nuo politikos nustumti. Tad esame visuomenė, kur piliečiai yra pasodinti ant atsarginių suolelio. Ilgam arba beveik visam laikui. Be didesnės vilties sugrįžti. Tad jokios daugumos valdžios irgi nėra. Bet mes turime, ir privalome, galią spręsti sugrąžinti žmonėms. Bet jau pabandyti. Rinkimai tam yra geras laikas.
Kitaip partokratijos su neišbalsuojamais vadais liks toliau. O kokie yra ryškiausi tos partokratijos veidai? Kelios pastabos be kompromisų, be nutylėjimų, be politkorektiškumo. Tiesiai šviesiai. Keli jų portretų štrichai.
Anūkas. Dar ne baltarusiškas Nikolajus, kuris buvo numatytas sosto įpėdiniu, bet vietinis ir partiją jau paveldėjęs. Nepotizmas. Taip. Lietuviškas. Tačiau anūkas per mažai gabus ir per skystas. Tą mato net ir artimi jo bendražygiai. Jo paties partijoje. Bet servilizmas ten neleidžia nieko keisti.
Vietoje to, kad keistų, anie lizinguoja „nepartinę“, kuri su ta partija nuo premjero AK laikų. Vis vien nepartinė. Bet kasininkė. Lietuvoje, ko gero, nuo R. Sikorskio laikų neturėjome finansų ministro. Vien kasininkai. Kurie sudėties veiksmo, arba kaip padidinti valstybės biudžetą, nelabai žino. Moka tik bendrą gėrį dalinti. Dalybos veiksmas. Nors irgi ne visada tinkamai. Dar ji vadinama taškuotuoju anos raudonosios D klonu. Yra racijos. Be to, kartais abi mėgsta gan chamiškai pasipasakoti.
Vienas aršiausių anūko oponentų – latifundininkas. Kaip tautoje jį vadina, markizas iš Batuoto katino. Intravertas. Labai labai uždaras. Vis dar tebeperkantis ar tai fortepijoną, ar tai pianiną į Seimo rūmus. Už kuklius 100 tūkstančių. Kartais tas yra kiek keistuolis. Gal ne pats blogiausias personažas. Bet demokratijos žmonėms nesugrąžino ir, matyt, nesirengia grąžinti.
Su juo tandeme yra S. Vienas garsiausių šių laikų lizinginių visoje LT. Buvusi raudonoji D (iš didžiosios D) jam gerokai padėjo lipti per kitų galvas. Po to pati pakrikštijo, kad tas yra pavojingas populistas. Ir ne tik. Dar jis tikrai demagogas. Bet pirmiausia karjeristas. Kitus nustumiantis į pašalį, kai tik jais pasinaudoja. Manipuliatorius ir melagis. Norėjo būti prez…., bet dar labiau…, o gal tebenori būti duče. Čia jo paties seimūnas taip pasipasakojo. Idealas jam ne kriminalinė, o policinė valstybė.
Kairysis. Su raudona rože atlape. Žodžiais tikras kairysis. Realiai vis dar neaišku. Pralaimėjęs visus pastarųjų metų rinkimus. Net tuos, kur pralaimėti neįmanoma. Bet laimėjęs partinius. Su kokiais 5 tūkst. balsų. Buvusių bendražygių neprisileidžia, jei jie ne iš jo bendrabučio. Stipriai pervertinta partija ir lygiai pervertintas pagrindinis jos veidas.
Atskilėliai. Pradėjęs kaip restauratorius auksuotojas. Mokėjo organizuoti rinkimų kampanijas. Bet tai buvo seniai ir beveik netiesa.  Kažkada ant ledo paliko net patį AMB. Dabar nepiktybinis. Šalia kaip žydėjimas lino. Daug metų jis buvo D, kuri iš didžiosios D, toks Sanča Pansa. Pasiuntinys ir kartais ginklanešys. Vis šalia lyderių. Ir dabar šalia.
V.U. yra tas senas geras populistas. Vis dar pretendentas į visų laikų „geriausius premjerus“. Bet jo populistinis žavesys gerokai nublankęs. Net išsikvėpęs. Juolab, kad ir visuomenėje paklodinių tekstų su 11, 111 ir 1111 niekas nebeskaito. Kad senos dvasios kiek sugrąžintume, tiktų jam ir kortuotojas iš Australijos. Tik su pilietybe tam kažkaip ar ne kaip.
Laisvųjų yra du šalia vienas kito. Irgi suskilėliai. Naujausia suskilusi, ar nuskilusi, yra ta iš A raidės. Mažytė jos problema, kad mano, jog iki pilnos laimės Lietuvai užtenka išspręsti vos du klausimus. Daugiau teisių LGBT ir įteisinti kanapes. Po kanapių dar galima užsukti ir į pliažą vienoje šalies sostinės aikščių. Jei tik tiek reikia iki pilnos laimės, tai tikrai griūk negyvas.
Kiti laisvieji – iš dėžutininkų. Šachmatininkė. Ten ji buvo gera. Politikoje vis dar nauja. Bet neiššovė. Ir gali visai neiššauti. Juolab, kad keliautoją kasdien tarp Kauno ir Vilniaus su ketverių metų patirtimi pasikvietė. O tas minkštas. Jam patinka minkštos kėdės. Ir patinka apsaugos automobilių švyturėliai. Gal patinka ir juoda orchidėja. Bet galiausiai tas yra joks.
Dar yra trys „muškietininkai“. Jie save norėtų taip matyti. Toks R. tarp jų, kur kaip lakštingala negali nečiulbėti. Ten ir 2A. Abu kažkaip išsivadėję. Nors geresnių laikų jų tikrai turėta. Bet dukart į tą pačią upę neįbrendama. Čia Heraklitas sakė. Ne mes
Užkulisiai. Ten nuo sosto nuėjusi raudonoji D. Nepasitikėjimą savimi kompensavo uždarumu ir griežtumu. Ji ta, kur sukūrė teisėsaugos ir visų specialiųjų tarnybų kontrolės vertikalę. Vienose rankose. A la Putinas pas kaimynus. Sucementavo „kišeninių“ ir „kišeninę“, sistemą.
Scenoje kartkartėmis pasirodo patriarchas. Bet metų našta daro savo. Laikas nuo laiko ką nors kandaus vis dar pasako. Pagalba anūkui. Be jos tam būtų dar sunkiau. Bet dabar tas Youtube paleido vaizdo klipą: „Žiauriai reikalinga nemeluojanti valdžia – pasirink NEMELUOJANČIUS. Kas meluoja, tas ir vagia“. Patriarchas mėgsta kartoti vaikišką patarlę – „kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako“. Šį kartą vėl pataikė. Į dešimtuką. Pro šalį.
Tokie tai laikai ir papročiai. Toks lietuviškos politikos žiedas. Jau gerokai peržydėjęs ir būtų pats laikas jį skinti…. Ir savanaudiškumo, godumo, nemokšiškumo, demagogijos laikus užbaigti. Nauji karaliaus rūbai jiems nebepadės. Kaip jie yra nuogi, tai nuogi jie ir liks.
Bet raktai ir laikas keisti(s) yra pačių Lietuvos žmonių, jei norite – rinkėjų, rankose. Atsiprašau, jų balsuose spalio 11-ą. Antraip gyvulių ūkis toliau klestės.
Spalio 11-ą balsuokite už sąrašą “LIETUVA - VISŲ” Nr. 11. Tai yra vienintelis teisingas Jūsų pasirinkimas.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 12:37 | Pridėti komentarą