Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-10-06

DĖL JAUNIMO POLITIKOS

jaunimas.jpgLietuvos jaunimo organizacijų taryba 2020 m. liepos mėn. parengė dokumentą “SIŪLYMAI BŪSIMOSIOS XVIII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMAI“.
Jame yra suformuluoti konkretūs jaunimo lūkesčių naujai valdžiai. LIETUVA – VISŲ kaip svarbiausius mato: 
• Didinti jaunimo darbuotojų atlyginimą bei skaičių regionuose. Taip pat skatinti, jog kiekviename atvirame jaunimo centre dirbtų mišrios jaunimo darbuotojų komandos, kurios turėtų galimybę kelti savo kompetencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
• Vystyti jau esamus projektus, susijusius su subsidijų dėl jaunų šeimų būsto skyrimu. LiJOT pažymi, kad ši priemonė neužtikrina lygių galimybių visiems jauniems žmonėms, todėl siūlo lengvatines sąlygas taikyti ne tik regionuose, bet visoje Lietuvos teritorijoje, pirmenybę teikiant regionams;
• Plėsti atvirų jaunimo centrų tinklą (bent vienas atviras jaunimo centras kiekvienoje savivaldybėje);
• Užtikrinti studentams, turintiems mažas pajamas, lengvatines sąlygas nuomojantis būstą. Suteikti studentams galimybes savarankiškai gyventi ir kokybiškai studijuoti skiriant atitinkamo dydžio stipendijas;
• Užtikrinti nuoseklų viešųjų paslaugų perdavimą NVO ir verslo sektoriui, numatant didėjančią perdavimo procentinę dalį;
• Užtikrinti vienodą prieigą prie finansavimo šaltinių NVO, turinčioms skirtingas juridines formas, ir socialiniam verslui;
• Suteikti kokybiškas, modernias, jaunimo poreikiams pritaikytas ir prieinamas lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugas. Siekiant pasiekti moterų bei mergaičių įgalėjimą, didinti kontracepcijos prieinamumą, t. y., didinti jos kompensavimą bei įrodymais pagrįstos informacijos pasiekiamumą;
• Skatinti bendrą jaunų žmonių (14–29 m.) fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, higieną, kokybišką miegą ir poilsį, nuo ankstyvo laikotarpio ugdyti įpročius reguliariai tikrintis sveikatą;
• Didinti jaunimo psichologinės paramos ir pagalbos prieinamumą, sudaryti galimybes per kuo trumpesnį laiką gauti psichologų ar kitų specialistų konsultacijas;
• Užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis nepriklausomai nuo turimų specialiųjų poreikių turėtų lygias galimybes mokytis pasirinktoje švietimo įstaigoje, būtų užtikrintos visos reikalingos sąlygos, švietimo pagalba, asistentai, o švietimo įstaigos būtų universalaus dizaino;
• Įtvirtinti mokinių savivaldą ir užtikrinti reikiamas sąlygas mokinių savivaldos veiklai;
• Stiprinti profesines mokyklas taip siekiant gerinti profesinių mokyklų įvaizdį ir kokybę, skatinant jaunus žmones rinktis profesines mokyklas;
• Užtikrinti aukštojo mokslo studentų skatinamųjų stipendijų nuoseklų didėjimą;
• Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo efektyvumą;
• Jaunimas pasisako už kandidatavimo nuo 21 m. į LR Seimą įteisinimą, siekiant kuo daugiau jaunimo įtraukti į visuomeninius procesus ir garsiau kalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria jaunas žmogus.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ.

LietuvaVisu - 08:46 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą