Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-21

POŽIŪRIS Į STIPRĖJANTĮ RADIKALŲJĮ NACIONALIZMĄ

radikalusis nacionalizmas.jpgAlternatyvos Vokietijai ar panašių organizacijų nuostatos nėra mums sektinas pavyzdys. Istoriškai Europoje radikalus nacionalizmas buvo labai svarbi karų ir konfliktų tarp tautų priežastis. Tad istorinių klaidų negalima kartoti.
LIETUVA – VISŲ priima skirtybes ir įvairovę savoje visuomenėje ir aplink ją. Tačiau į pakraščius negalima pastumti tautiškumo. Jis yra svarbus dėmuo šių laikų visuomenių ir valstybių gyvenime. Galiausiai negalime pamiršti savo šaknų. Tautiškumas yra svarbi jų dalis. Kitaip visuomenėje augs ir gyvens mankurtai. Tie, kur be šaknų ir be atminties.
Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 11:10 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą