Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-14

BŪTI AR NEBŪTI JUNGTINĖMS KLASĖMS MOKYKLOSE

jungtines klases.jpgŠvietimo politikos lauke viena iš temų apie kurią nemažai kalbama pastaruoju metu yra jungtinės klasės. Šis reiškinys tikrai yra paplitęs. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis 2019 metais jungtinės klasės veikė 381 iš 1086 Lietuvos mokyklų arba – 35 proc. Maždaug pusė mokinių arba 48,5 proc. besimokančių jungtinėse klasėse, buvo pradinukai.
Nesiveliant į dviprasmiškas diskusijas, mūsų pozicija yra tokia, kad jungtinės klasės turi likti. Pradinės jungtinės klasės galėtų gyvuoti pirmiausia kaimo vietovėse, kad padėtų išlikti mokykloms kaimiškose bendruomenėse. 5–8 jungtinių klasių ateitis turėtų būti argumentuotai svarstoma tarp ekspertų ir bendruomenėse, o ne sprendžiama pagal kelių ar keleto politikų pasvarstymus dažnai iš tuščio į kiaurą. Net švietimo ministras Monkevičius jau spėjo agituoti visų jungtinių klasių panaikinimą per artimiausius 3- 5 metus.
Suomijoje, į kurios modelį orientuojamės, jungtinės klasės yra ir jos gerai veikia.  Naujose mokymo sistemose, pavyzdžiui, Montessori jos irgi yra jų esminė dalis. Tad mums reikia skubėti apgalvotai.
Apskritai, visoms švietimo reformoms turi būti taikomi penki esminiai principai: jos turi būti apskaičiuotos, suplanuotos, tinkamai įgyvendinamos, atskaitingos visuomenei ir įtraukiančios reformuojamas bendruomenes.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 11:37 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą