Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA  |  KANDIDATAI  |  MŪSŲ POZICIJA | KALBA EKSPERTAI | ŽINIASKLAIDA APIE MUS | KLAUSIMAI VALDŽIAI TIESIAI ŠVIESIAI | AKIVAIZDU, BET NEĮTIKĖTINA | STEBIME BALSAVIMĄ

2020-09-13

AR TIKRAI NUO 6 METŲ VAIKAI TURĖTŲ PRIVALOMAI LANKYTI MOKYKLĄ?

mokykla.jpgŠią rugsėjo 1-ąją Respublikos Prezidentas G. Nausėda paskelbė net keletą pasiūlymų švietimo politikos pertvarkai. Toks Prezidento žingsnis yra suprantamas, nes ankstesnis planas parengti nacionalinį susitarimą dėl ilgalaikės švietimo politikos yra gerokai įstrigęs artėjančių Seimo rinkimų partinių strategijų ir taktikų voratinkliuose. Tad G. Nausėda kaip koks Archimedas nori rasti lazdą su kuria pajudintų suveltus ir įšalusius švietimo reikalus.
Vienas Prezidento siūlymų numatyti, kad 6 metų sulaukę vaikai privalėtų lankyti mokyklą. Ir čia tikimasi nušauti net du zuikius iš karto. Vienas jų, kad galbūt gerėtų mokinių mokymosi rezultatai, o kitas – socialiai pažeidžiamų ar rizikos šeimų vaikai gautų didesnę ir geresnę valstybės paramą.
Čia reikia pastebėti, kad nuo 2018 metų tėvai patys gali spręsti, nuo kelerių metų leisti savo vaikus į mokyklą – nuo 6-erių ar 7-erių. Tad laisvė pasirinkti jau yra šioje srityje. O dėl privalomo mokyklos lankymo nuo 6-erių reikia diskusijos ir aiškių argumentų bei įrodymų. Šie yra mažų mažiausiai prieštaringi. Elizabeth U. Cascio (Darbo ekonomikos institutas) savo straipsnyje apie visuotinio ankstyvojo ugdymo pažadus ir spąstus, itin argumentuotai ir kelių šalių pavyzdžiu įrodinėjo, kad ankstyvas ugdymas nėra vien teigiamas. Priešingai yra nemažai jame minusų šalia kai kurių pliusų. Antai, mokymosi pradžioje rezultatai yra tikrai geresni, bet vėliau jie susilygina tarp vaikų, kurie skirtingo amžiaus pradėjo lankyti mokyklą.
Socialinę mokyklos pagalbą socialiai pažeidžiamoms šeimoms taip pat nebūtina spręsti per mokyklinio amžiaus paankstinimą. Tam yra ikimokyklinio ugdymo sistema. Per ją atskiroms šeimoms reikalinga parama gali būti suteikiama neblogiau, nei per mokyklą.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ

LietuvaVisu - 10:41 @ MŪSŲ POZICIJA | Pridėti komentarą